Εφαρμογή
Ηλεκτρονικής
Τιμολόγησης
i-Spirit software
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ηλεκτρονικά
Παραστατικά
για ελεύθερους επαγγελματίες
Οι λειτουργίες και τα οφέλη της
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά στις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές των επιχειρήσεων με στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την ευκολότερη οικονομική διαχείριση. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ανεξαρτήτου μεγέθους και νομικής μορφής. Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικών βιβλίων i-Spirit είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις νέες προδιαγραφές της ΑΑΔΕ. Οι νομικές και φορολογικές διατάξεις που διέπουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ξεκάθαρες και εναρμονισμένες στις χώρες τις Ε.Ε. και σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Με τον όρο ηλεκτρονική τιμολόγηση εννοούμε την δημιουργία, την αποθήκευση και την αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών μέσω ενός προγράμματος (λογισμικού) e-invoicing.

Λειτουργικότητα Εφαρμογής

Δημιουργία ψηφιακών παραστατικών, άμεση αποστολή μέσα από την εφαρμογή, ψηφιακή αποθήκευση και απόδειξη εγκυρότητας του αποστολέα και του περιεχομένου των τιμολογίων.

Σημαντικά Οφέλη

Μειωμένο κόστος σε σχέση με τα παραστατικά που εκτυπώνονται, άμεση ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων, δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου χωρίς φακέλους, ψηφιακή υπογραφή τιμολογίων.

Νομικό Πλαίσιο

Διασφάλιση γνησιότητας δεδομένων και προέλευσης περιεχομένου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, τερματικών πληρωμών POS, φορολογικών μηχανισμών και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI).

i-Spirit
software

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης i-Spirit είναι το πλέον καινοτόμο πληροφοριακό εργαλείο (Business Software) για την επιχείρηση και τον ελεύθερο επαγγελματία. Παρέχει ασφάλεια στις συναλλαγές σας, οργάνωση των τιμολογίων σας, ψηφιακή αρχειοθέτηση και άμεση πληροφόρηση για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας.

 • Ηλεκτρονικά Τιμολόγια & Παραστατικά
 • Εμπορική, Οικονομική & Λογιστική Διαχείριση
 • Διασύνδεση με Λογιστικές Εφαρμογές
 • Σύνδεση με Περιφερειακά (POS – Φορολογικό Μηχανισμό)
 • Ψηφιακή Υπογραφή Παραστατικών
 • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων
 • Ηλεκτρονική Αποστολή Διπλογραφικών Άρθρων
 • Αυτόματη Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας

Το i-Spirit είναι υβριδικό καθώς συνδυάζει τα θετικά μιας Cloud και μιας Desktop εφαρμογής. Προσφέρει ασφάλεια αφού η εφαρμογή είναι τοπικά εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και ταυτόχρονα διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα μιας Cloud εφαρμογής.

Το λογισμικό i-Spirit, έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που απαιτεί η εποχή.
Ασφάλεια δεδομένων

Τα οικονομικά και λογιστικά σας δεδομένα είναι αποθηκευμένα μόνο στον υπολογιστή σας, όπου μόνο εσείς έχετε πρόσβαση. Τα αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούνται αυτόματα.

Τοπική εγκατάσταση

Η εφαρμογή εγκαθίσταται στον Υπολογιστή σας. Η ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών (αποδείξεις, τιμολόγια, πιστωτικά, ακυρωτικά, κλπ) γίνεται μέσω σύνδεσης Internet.

Οικονομική πληροφόρηση

Δημιουργία επαγγελματικών προσφορών και μετατροπή τους σε τιμολόγια ή αποδείξεις. Οικονομικές αναφορές και ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησής σε πραγματικό χρόνο.

Αυτοματοποίηση

Αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, αποθήκευση και διασφάλιση οικονομικών στοιχείων και συναλλαγών. Εξοικονόμηση πόρων, οργάνωση και εκμηδενισμός λάθους.

Σύνδεση περιφερειακών

Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό, τερματικό αποδοχής καρτών POS και χρηση ψηφιακής υπογραφής στα παραστατικά πωλήσεων ως μέσα ταυτοποίησης για περισσότερη ασφάλεια.

Αποστολή στοιχείων

Μεμονωμένη ή μαζική αποστολή παραστατικών και δεδομένων πωλήσεων στον λογιστή σας με ένα click, χωρίς λάθη καταχωρήσεων, απώλεια στοιχείων και πρόστιμα.

i-Spirit
λειτουργίες εφαρμογής
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση και αυτόματη αρχειοθέτηση
 • Καρτέλες πελατών και προμηθευτών
 • Οικονομικές αναφορές και στατιστικά
 • Αποστολή των πωλήσεων στον λογιστή σας με ένα click
 • Απλουστευμένη δημιουργία πρότυπων παραστατικών
 • Διαδραστικά ημερολόγια και διαχείριση πόρων
 • Ψηφιακή Υπογραφή στα παραστατικά πωλήσεων
 • Μετασχηματισμός ηλ. δελτίου αποστολής σε τιμολόγιο
 • Μετατροπή προσφορών σε τιμολόγια ή αποδείξεις
 • Προεπισκόπηση ηλ. τιμολογίων στην λίστα παραστατικών
Που Απευθύνεται?

Η εφαρμογή i-Spirit, καλύπτει πλήρως την εμπορική, οικονομική και λογιστική διαχείριση στις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων, ανεξαρτήτου μεγέθους και νομικής μορφής.

Εμπορικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες Εμπορίας Ειδών & Παροχής Υπηρεσιών.

Λογιστές & Λογιστικά Γραφεία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Οικονομολόγοι.

Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι , Διακοσμητές, Σχεδιαστές, Εμπειρογνώμονες, Ξυλουργοί, Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Τεχνίτες και όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες – επισκευές.

Μεσιτικά Γραφεία, Εταιρείες Έκδοσης Κοινόχρηστων Λογαριασμών Πολυκατοικιών, Καθαρισμού και Απολύμανσης Κτιρίων, Επιχειρήσεις Επισκευής και Συντήρησης Ανελκυστήρων και Λοιπών Κτιριακών Εγκαταστάσεων.

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Airbnb, Μικρά Ξενοδοχεία, Βoutique Ηotel, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Μηχανών, Σκαφών, Εταιρείες Μεταφοράς Προσώπων.

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κλινικές, Θεραπευτήρια, Παραϊατρικά Επαγγέλματα, Φυσιοθεραπευτές, Βιολόγοι, Ειδικοί Διατροφής, Ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Κέντρα Εναλλακτικής Θεραπείας, Ομοιοπαθητικοί, Κτηνίατροι, Λοιπές Υπηρεσίες Υγείας, Κέντρα Αισθητικής.

Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικηγορικά Γραφεία, Δικαστικοί Επιμελητές.

Φροντιστήρια, Σχολές Ξένων Γλωσσών, Παιδικοί Σταθμοί, Εκπαιδευτήρια, Ωδεία, Εκπαιδευτικοί Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Καθηγητές, κοκ.

Δημοσιογράφοι, Τεχνικοί ΜΜΕ, Εκδοτικοί Οίκοι, Περιοδικά, Εφημερίδες, Διαφημιστικές Εταιρείες, Υπηρεσίες Διαφήμισης μέσω Διαδικτύου.

Ανεξαρτήτως κλάδου, το i-Spirit βοηθά όσους επαγγελματίες ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών να παρακολουθούν τα οικονομικά τους και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες τιμολόγησης.

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα, χωρίς πρόσθετο κόστος για παραμετροποίηση, εκπαίδευση, αναβαθμίσεις και σύνδεση με τον φορολογικό μηχανισμό. Εσείς βάζετε μόνο το λογότυπο της επιχείρησης ή του γραφείου σας και η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρήση.

Τι λένε οι χρήστες του i-Spirit?

Εφαρμογή πολύ εύκολη στη χρήση με ολοκληρωμένη τιμολογιακή διαχείριση και υποστήριξη. Με βοήθησαν να στήσω τις παραμέτρους βάσει των δικών μου προτιμήσεων. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Μάξιμος Μ.
Μηχανικός

Το i-spirit είναι η καλύτερη επιλογή για τον ελεύθερο επαγγελματία που θέλει να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο κόστος. Δεν έχει κανένα κόστος συντήρησης πέρα από την ετήσια ανανέωση.

Ιωάννης Γ.
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Απλό στη χρήση, γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη καταχώρηση στοιχείων. Με κέρδισε η αυτόματη αποστολή και η αρχειοθέτηση των μηχανογραφικών παραστατικών που εκδίδω προς τους πελάτες μου.

Γεράσιμος Ρ.
Λογιστής
Δυνατότητες Εφαρμογής

Διαχειριστείτε ψηφιακά τα τιμολόγια και τις εισπράξεις σας. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων και των αποδείξεών σας. Σας παρέχουμε την δυνατότητα καταχώρησης χειρόγραφων παραστατικών για την πλήρη παρακολούθηση των πελατών σας.

Διαχειριστείτε οικονομικές καρτέλες και τα υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών. Αποστείλετε τα τιμολόγια και τις καρτέλες στους συναλλασσόμενούς σας ηλεκτρονικά, χωρίς κόστος και εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο. Επιλέξτε οποίον τρόπο είσπραξης ή πληρωμής επιθυμείτε, μέσα από τα παραστατικά αγορών και πωλήσεων. Δείτε την ρευστότητα της επιχείρησής σας με ένα click.

Παρακολουθείστε τη πορεία των εσόδων και εξόδων σας. Δυνατότητα καταχώρησης των παραστατικών αγορών, δαπανών και παγίων με έξυπνο τρόπο ώστε να αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο του γραφείου σας. Διαχειριστείτε τις πωλήσεις, τις αγορές, τις δαπάνες, τα πάγια, τα υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών σας, μέσα από το κύκλωμα των εσόδων εξόδων.

Πλήθος από αναφορές και εκτυπώσεις για την οικονομική, εμπορική και λογιστική διαχείριση παρέχονται δωρεάν. Δυνατότητα εξαγωγής αρχείου στα δημοφιλή format excel, pdf, word, csv και xml. Παρακολουθείστε την πορεία της επιχείρησης σας. Επωφεληθείτε από την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, για άμεσο και σωστό φορολογικό σχεδιασμό στα οικονομικά σας αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε με τον λογιστή σας ψηφιακά. Η εφαρμογή υποστηρίζει τις προδιαγραφές του ν4446 για την ηλεκτρονική αποστολή των πωλήσεων. Επιπλέον δημιουργεί αυτόματα το βιβλίο εσόδων και εξόδων, το xml για την Μ.Υ.Φ. και τα λογιστικά άρθρα πωλήσεων για απλογραφικά ή για τα διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με το Ε.Λ.Σ. ή με τα Ε.Λ.Π. (επιλογή σας). Συνδέεται με όλα τα σύγχρονα λογιστικά προγράμματα.

Καταχωρήστε τις επαφές, τους συνεργάτες και άλλες πληροφορίες στο CRM της εφαρμογής. Οργανώστε τα ραντεβού σας – η εφαρμογή διαθέτει τέσσερα διαφορετικά ημερολόγια ώστε να διαχειριστείτε τόσο τον δικό σας χρόνο όσο και των συνεργατών σας. Εκμεταλλευτείτε την δωρεάν παροχή λογιστικών φύλλων και κειμενογράφου που είναι απόλυτα συμβατά με το Microsoft Word και Excel.

To λογισμικό εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Δεν κινδυνεύει να βρεθεί το πελατολόγιο σας στα χέρια του ανταγωνισμού. H εφαρμογή είναι συμβατή με όλες τις τελευταίες εκδόσεις Windows. Οι παλαιότερες εκδόσεις (XP, 2000, Vista) δεν υποστηρίζονται καθώς δεν διαθέτουν τα νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας για ασφαλή μεταφορά δεδομένων.

Επιλέξετε εξωτερική συσκευή ή τον προσωπικό σας χώρο στο Cloud (Google Drive, One Drive, Dropbox, κλπ). Η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα μοναδικά αντίγραφα ασφαλείας. Εάν η συσκευή που είναι εγκατεστημένο το λογισμικό χαλάσει, καταστραφεί ή κλαπεί, ο επιχειρηματίας που έχει τη άδεια χρήσης, μπορεί να ανακτήσει τα δεδομένα του ανά πάσα στιγμή.

Διαθέσιμες Εκδόσεις i-Spirit
1
Το i-Spirit διατίθεται σε 5 εκδόσεις ώστε να καλύψει ολόκληρο το φάσμα των ελεύθερων επαγγελμάτων.
-10%
€149
i-Spirit Sales
Έκδοση παραστατικών πωλήσεων

Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών

Διαχείριση πωλήσεων & πελατών

Δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας

Αναφορές & στατιστικά πωλήσεων

Διαχείριση ηλεκτρονικού ημερολογίου

-10%
€199
TOP
i-Spirit Sales GSIS
Έκδοση παραστατικών πωλήσεων

Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών

Διαχείριση πωλήσεων & πελατών

Δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας

Αναφορές & στατιστικά πωλήσεων

Διαχείριση ηλεκτρονικού ημερολογίου

Λογιστικές αναφορές πωλήσεων

-10%
€249
i-Spirit Commercial
Έκδοση παραστατικών πωλήσεων

Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών

Διαχείριση πωλήσεων & πελατών

Δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας

Αναφορές & στατιστικά πωλήσεων

Διαχείριση ηλεκτρονικού ημερολογίου

Λογιστικές αναφορές πωλήσεων

Διαχείριση δαπανών & προμηθευτών

Δοκιμαστική χρήση 20 ημερών
Συμπληρώστε τη φόρμα για να λάβετε τον ειδικό σύνδεσμο για την εγκατάσταση της εφαρμογής.
Σύνδεση εφαρμογής i-Spirit με τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών POS.
1
Η

ηλεκτρονική τιμολόγηση i-Spirit ενσωμάτωσε στην εφαρμογή της, ειδική ενότητα για την αυτόματη σύνδεση με τα τερματικά αποδοχής καρτών, Verifone και Ingenico της Cardlink.

Η σύνδεση διατίθεται για τα δύο κορυφαία τερματικά καρτών, το Verifone vx520 και το Ingenico ict 220 της Cardlink.

Το ετήσιο κόστος της ενότητας “Σύνδεση με Τερματικό Πληρωμών” είναι 50€ πλέον ΦΠΑ.

 • Σύνδεση του i-Spirit με το τερματικό POS και αυτόματη αποστολή του ποσού προς είσπραξη μέσα από την εφαρμογή.
 • Επιστροφή του αριθμού έγκρισης της συναλλαγής από την τράπεζα, στο παραστατικό που θα εκδώσετε.
 • Οριστικοποίηση του παραστατικού.
 • Διασφάλιση ηλεκτρονικής συναλλαγής με εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων μέσω παρόχου πληρωμών.

Ενεργοποιήστε την λειτουργία «σύνδεση με τερματικό πληρωμών» της εφαρμογής και επωφεληθείτε από τους αυτοματισμούς και την ασφάλεια που σας προσφέρει η ενότητα.

Τα οφέλη που επιτυγχάνονται για τον χρήστη ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την σύνδεση του μηχανήματος αποδοχής καρτών πληρωμών είναι:

 • Αυτόματη αποστολή του ποσού στο POS.
 • Αποθήκευση του μοναδικού αριθμού συναλλαγής της τράπεζας στην απόδειξη.
 • Αυτόματη έκδοση του φορολογικού παραστατικού εφόσον η πληρωμή εγκριθεί από την τράπεζα.
 • Αδυναμία διαγραφής της απόδειξης από τον χειριστή όταν το ποσό έχει εισπραχθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίτευξη αυτής της καινοτομίας γίνεται χωρίς να αποθηκευτεί καμία πληροφορία για την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στην εφαρμογή i-Spirit.

Έτσι επιτυγχάνουμε την μέγιστη ασφάλεια από οποιαδήποτε φυσική ή ψηφιακή κλοπή. Ο επαγγελματίας που κάνει χρήση της σύνδεσης της εφαρμογής και του POS, διασφαλίζει:

 • Έκδοση της απόδειξης με το σωστό ποσό.
 • Ταυτοποίηση της απόδειξης με τον αριθμό έγκρισης της τράπεζας.
 • Δυνατότητα να ανακληθεί μελλοντικά σε περίπτωση διασταύρωσης, φορολογικού ελέγχου (απαιτούμενη προδιαγραφή ηλεκτρονικής τιμολόγησης).
ii
Συχνές Ερωτήσεις
1

Η σύνδεση internet δεν είναι απαραίτητη για την εφαρμογή i-Spirit. Όλες οι εργασίες της εφαρμογής γίνονται σε τοπικό δίκτυο. Σύνδεση internet χρειάζεστε όταν πρέπει να συνδεθείτε στο Cloud μοντέλο της ή για τη σύνδεση – συγχρονισμό – αποστολή των παραστατικών σε πελάτη και λογιστή.

 1. Το i-Spirit δεν είναι αποκλειστικά Cloud εφαρμογή αλλά υβριδική Desktop & Cloud εφαρμογή (όπως για παράδειγμα το Word ή το Excel του MS Office 365) – συνεπώς δεν εξαρτάται η σωστή λειτουργία από την πρόσβασή σας στο internet. Εσείς χειρίζεστε την εφαρμογή κανονικά (τιμολογείτε, εκδίδετε αποδείξεις, οργανώνετε τα ραντεβού σας, ελέγχετε πληρωμές, κ.α) και χωρίς να είστε online.
 2. Τα αρχεία σας, τα οικονομικά και λογιστικά σας δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα τοπικά στον Η/Υ σας ή σε εξωτερικό USB Drive ή σε δωρεάν Cloud εφαρμογές αποθήκευσης (Google Drive, Dropbox, κ.α.).

Το υβριδικό μοντέλο της εφαρμογής i-Spirit είναι:

 1. Αποστολή ταυτοποίησης και αρχειοθέτησης των παραστατικών
 2. Αποστολή της εφαρμογής από υπολογιστή σε υπολογιστή (π.χ. απο PC σε Laptop, Laptop σε Tablet κ.ο.κ.)
 3. Αποστολή δεδομένων στον λογιστή
 4. Αυτόματα backup ανά κίνηση στην εφαρμογή
 5. Restore σε συσκευές
 6. Προαιρετικά * εγκατάσταση σε Cloud εφόσον η υπηρεσία είναι ενεργή

Ναι, με το i-Spirit μπορείτε να εκδώσετε μία προσφορά, ένα προτιμολόγιο και να το εκτυπώσετε ή να το στείλετε ηλεκτρονικά στον πελάτη σας. Σε συνέχεια σας δίνεται η δυνατότητα να το μετατρέψετε σε οποιοδήποτε νόμιμο παραστατικό.

Ναι, με το i-Spirit μπορείτε να κάνετε αποστολή παραστατικών σε όποια έκδοση της εφαρμογής έχετε συνδρομή.

Ανάλογα, η εφαρμογή i-Spirit καλύπτει όλες τις περιπτώσεις επικύρωσης. Με φορολογικό μηχανισμό, με χρήση ψηφιακής υπογραφής ή με χρήση του συνδεδεμένου POS τερματικού της τράπεζας.

Πολύ απλά, με την χρήση ενός και μόνο ειδικού κουμπιού στην εφαρμογή i-Spirit, με την ονομασία “Αποστολή στον Λογιστή”.

Ναι, αν ο λογιστής θέλει να έχει πλήρη εικόνα. Διαφορετικά, μπορείτε να του στείλετε αναφορές των παραστατικών με εξαγωγή απο την εφαρμογή και αποστολή με e-mail.

Σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε την συνδρομή σας στην εφαρμογή, μπορείτε να το κάνετε, χωρίς να διακοπεί η πρόσβασή σας σε παραστατικά, οικονομικά στοιχεία, καρτέλες πελατών – προμηθευτών, CRM, εμπορική διαχείριση. Συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση εφάπαξ σε όλα τα παραπάνω, απλά δεν μπορείτε να προσθέσετε νέα δεδομένα.

Φυσικά. Όπως προαναφέραμε έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της εφαρμογής μέχρι την ημέρα που κάνατε διακοπή της χρήσης. Απλά δεν μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον δεδομένα.

Cookies
Οι πληροφορίες cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις cookies σας μεταβαίνοντας στις καρτέλες στην δεξιά πλευρά.