Scroll Top
Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας

Η P.T.Systems  σας καλωσορίζει στο διαδικτυακό της τόπο www.ptsystems.gr και σας παρουσιάζει τους πιο κάτω όρους οι οποίοι αφορούν στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματά μας απέναντι σε όλους εσάς, τους επισκέπτες μας.

Η επωνυμία μας είναι: Στυλιανός Ι. Παπαδάμ με διακριτικό τίτλο P.T.Systems ( Parse Technology Systems ) και έδρα στην Σεβαστείας 25 & Κορωναίου, Τ.Κ. 15771, Ζωγράφου. Α/Α Επιχείρισης ( ΚΕΕΕ ) 340192, Αρ. ΓΕΜΗ: 67878703000.
Η επωνυμία Στυλιανός Ι. Παπαδάμ (εφ’ εξής P.T.Systems) δημιούργησε το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους χρήστες internet που επιθυμούν να συνδυάσουν την ενημέρωσή τους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η P.T.Systems με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών. Η P.T.Systems δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με πρωταρχικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των ιστοσελίδων της P.T.Systems σε περίπτωση μη αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης. Η χρήση των ως άνω ιστοσελίδων υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η P.T.Systems.

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

Θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας.

Θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δε θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη.

Ειδικότερα απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της P.T.Systems για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό και απαγορεύεται ρητά, η δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχόμενων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την P.T.Systems, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση από τη ζημία θετική και αποθετική που ήθελε υποστεί εκ της μη σύννομης κατά τα ανωτέρω συμπεριφοράς.

Η P.T.Systems διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τούς όρους και τις προϋποθέσεις του site της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών) και των υπηρεσιών του site που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Στυλιανός Ι.Παπαδάμ – P.T.Systems. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της P.T.Systems.

Διατίθενται δε στους επισκέπτες του site μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική).

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το site με το εμπορικό σήμα P.T.Systems ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της P.T.Systems ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η P.T.Systems δηλώνει υπεύθυνα ότι στο περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του site «ως έχει» («as is»). Η P.T.Systems καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή βλαπτικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και συνεπώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος. Κατά συνέπεια η P.T.Systems δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στο ανέβασμα του περιεχομένου της ιστοσελίδας στο server του χρήστη.

  1. Η P.T.Systems δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, μιας πρώτης διερευνητικής επαφής μαζί της αναφορικά με τα παρεχώμενα προιόντα της αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://ptsystems.gr/epikoinonia/ του Διαδικτυακού Τόπου. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
  2. Η συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας Επικοινωνίας δεν συνιστά σύναψη σύμβασης, ούτε η αποδοχή της είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.
  3. Το περιεχόμενο της Φόρμας Επικοινωνίας μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση από την P.T.Systems.

Η P.T.Systems δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server με τους οποίους συνεργάζεται. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο μέσω ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στο χρήστη /, επισκέπτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας δεδομένων εξαιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη ούτε και φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από τους χρήστες του site. Οι επισκέπτες συμφωνούν στη χρήση της ιστοσελίδας με δική τους ευθύνη.

Δήλωση Εχεμύθειας

Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.

Οι πληροφορίες που μας παρέχονται χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δε μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Επίσης σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον νόμο ή αν κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:

  • προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του site
  • προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών
  • προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Η P.T.Systems έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του site, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του site της.

Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για τη διευκόλυνσή των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες

Οι παρόντες όροι χρήσης των ως άνω διαδικτυακών τόπων συντάχθηκαν με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου τόσο τους ελληνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια, για κάθε διαφορά τυχόν προκύψει, ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: 25/05/2022

error: Content is protected !!
Cookies
Οι πληροφορίες cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις cookies σας μεταβαίνοντας στις καρτέλες στην δεξιά πλευρά.
Καλάθι Παραγγελιών
Close
  • το καλάθι είναι άδειο
Το καλάθι σας είναι κενό αυτή τη στιγμή.
Προσθέστε ορισμένα προϊόντα στο καλάθι παραγγελιών σας πριν προχωρήσετε.